تاریخ بروزرسانی : 1394/04/11 | عضویت  |   پست الکترونیک 
|
موقعیت شما: اخبار اداره کل
 بولتن های خبر

   
 

 
 تصاویر خبری

 
 
 
 

 
 اخبار

 
تاریخ: 1388/09/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 2442 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
قطعه دوم آزاد راه كنار گذرغرب اصفهان افتتاح شد.‏

قطعة دوم آزاد راه كنارگذرغرب اصفهان به طول26 كيلومتروتقاطع غير همسطح آزاد راه ذوب آهن  همزمان با دورسوم سفر هئيت دولت به اصفهان با حضور دكتر بهبهاني وزير راه و ترابري به بهره برداري  رسيد بهبهاني در مراسم افتتاحيه اين قسمت از كنارگذر گفت:علت حضور من در اين مكان بجاي آوردن حق تشكر از افراد خدوم راه و ترابري است.وي افزود متاسفانه در ايران شاهد 2يا3پروژه مشاركتي هستيم و رويكرد وزارت راه و ترابري آنست كه برخلاف گذشته به مشاركت كنندگان پروژه ها خوش آمد مي گوئيم و از سرمايه گذاران استقبال مي كنيم.بهبهاني اظهارداشت مابايد تنگ نظري ها را كنار بگذاريم و چرخ مملكت را بچرخانيم.وي درباره طرح راه آهن اصفهان – قم – تهران گفت:اين پروژه ها نياز به پول زيادي داردو  با چينيها توافق شده ،كه ظرف 2تا3هفته آينده به صورت قرار داد با چيني ها در مي آيد كه در اين طرح كارشناسان ايراني مرحله زيرسازي و چيني ها به عنوان سرمايه گذار ريل و ترانست مشاركت مي كنندبهبهاني افزود براي 10سال آينده نياز به 160كيلومتر راه اهن داريم و عمده مشكل بودجه و اعتبار است .

 گفتني است  آزادراه كنارگذر غرب اصفهان در ادامة آزادراه كاشان– نطنز– اصفهان از تقاطع آن محور با بزرگراه اصفهان – تهران در جنوب مورچه خورت شروع و پس از گذر از غرب شهرهاي خميني شهر – نجف آباد و فولادشهر به آزادراه ذوب آهن و شرق زرين شهر و عبور از زاينده رود به چهارراه كركوند در مسير زرين شهر – مباركه ختم مي گردد با توجّه به موقعيت جغرافيائي اصفهان در مركز كشور و نقشي كه به عنوان چهارراه حمل و نقل جاده اي در كشور ايفا مي نمايد و توجّه به اينكه ارتباط جاده اي استانهاي جنوبي كشور و بنادر خليج فارس از طريق استان اصفهان با مركز وشمال كشور برقرار بوده و همچنين به لحاظ استقرار صنايع بزرگ در استان، جاذبه هاي گردشگري و تاريخي و بسياري عوامل ديگر، ارتباط جاده اي از طريق شهر اصفهان موجبات ايجاد و گسترش روزافزون موانع و مشكلاتي براي ترافيك شهري و بين شهري گرديده بود. لذا عمليات اجرائي احداث آزادراه كنارگذر غرب اصفهان با استفاده از مشاركت 50 درصدي بخش خصوصي در ابتداي سال 83 آغاز شد.

      طول كل اين كنارگذر 94 كيلومتر با عرض30/35 متر است و نقطة صفر آن از محل تقاطع بزرگراه اصفهان– تهران شروع مي گردد. اين پروژه در 3 قطعه اجرا می شود كه قطعة اوّل 52كيلومتر تا تقاطع بزرگراه نجف آباد– داران دردهه فجر سال 85 در سفر رئيس جمهوري به اصفهان افتتاح گرديد.. اين آزاد راه، محوري استراتژيك و كنارگذري براي اتصال شمال كشور به سمت غرب استان است و كلّ تردد بار كارخانه هاي سيمان سپاهان و اصفهان، ذوب آهن و فولاد مباركه به سمت مركز و شمال كشور از اين مسير مي گذرد.

    اين پروژه كه براي اوّلين بار درسطح كشور با مشاركت 50 درصدي بخش خصوصي به اجرا در مي آيد، در راستاي اتصال شمال به جنوب كشور بوده و طرح كلّي كشوري است كه 2500كيلومتر طول داشته و از مرز بازرگان تا بندر عباس و بندر بوشهر ادامه دارد.  از2500كيلومتر ياد شده، در حوزة استان 400كيلومتر آزادراه است و در حال حاضر نوع ارتباط جاده اي از تبريز تا اصفهان آزاد راهي است. كم شده آلودگي هاي زيست محيطي و در عين حال كاهش زمان سفر و افزايش سرعت از مزاياي اين آزاد راه است مضاف براينكه تصادفات رخ به رخ را از بين برده و باعث رشد و رونق اقتصادي مي گردد.

قطعة دوم آزاد راه كنارگذرغرب اصفهان به طول26 كيلومتروتقاطع غير همسطح آزاد راه ذوب آهن  همزمان با دورسوم سفر هئيت دولت به اصفهان با حضور دكتر بهبهاني وزير راه و ترابري به بهره برداري  رسيد بهبهاني در مراسم افتتاحيه اين قسمت از كنارگذر گفت:علت حضور من در اين مكان بجاي آوردن حق تشكر از افراد خدوم راه و ترابري است.وي افزود متاسفانه در ايران شاهد 2يا3پروژه مشاركتي هستيم و رويكرد وزارت راه و ترابري آنست كه برخلاف گذشته به مشاركت كنندگان پروژه ها خوش آمد مي گوئيم و از سرمايه گذاران استقبال مي كنيم.بهبهاني اظهارداشت مابايد تنگ نظري ها را كنار بگذاريم و چرخ مملكت را بچرخانيم.وي درباره طرح راه آهن اصفهان – قم – تهران گفت:اين پروژه ها نياز به پول زيادي داردو  با چينيها توافق شده ،كه ظرف 2تا3هفته آينده به صورت قرار داد با چيني ها در مي آيد كه در اين طرح كارشناسان ايراني مرحله زيرسازي و چيني ها به عنوان سرمايه گذار ريل و ترانست مشاركت مي كنندبهبهاني افزود براي 10سال آينده نياز به 160كيلومتر راه اهن داريم و عمده مشكل بودجه و اعتبار است .

 گفتني است  آزادراه كنارگذر غرب اصفهان در ادامة آزادراه كاشان– نطنز– اصفهان از تقاطع آن محور با بزرگراه اصفهان – تهران در جنوب مورچه خورت شروع و پس از گذر از غرب شهرهاي خميني شهر – نجف آباد و فولادشهر به آزادراه ذوب آهن و شرق زرين شهر و عبور از زاينده رود به چهارراه كركوند در مسير زرين شهر – مباركه ختم مي گردد با توجّه به موقعيت جغرافيائي اصفهان در مركز كشور و نقشي كه به عنوان چهارراه حمل و نقل جاده اي در كشور ايفا مي نمايد و توجّه به اينكه ارتباط جاده اي استانهاي جنوبي كشور و بنادر خليج فارس از طريق استان اصفهان با مركز وشمال كشور برقرار بوده و همچنين به لحاظ استقرار صنايع بزرگ در استان، جاذبه هاي گردشگري و تاريخي و بسياري عوامل ديگر، ارتباط جاده اي از طريق شهر اصفهان موجبات ايجاد و گسترش روزافزون موانع و مشكلاتي براي ترافيك شهري و بين شهري گرديده بود. لذا عمليات اجرائي احداث آزادراه كنارگذر غرب اصفهان با استفاده از مشاركت 50 درصدي بخش خصوصي در ابتداي سال 83 آغاز شد.

      طول كل اين كنارگذر 94 كيلومتر با عرض30/35 متر است و نقطة صفر آن از محل تقاطع بزرگراه اصفهان– تهران شروع مي گردد. اين پروژه در 3 قطعه اجرا می شود كه قطعة اوّل 52كيلومتر تا تقاطع بزرگراه نجف آباد– داران دردهه فجر سال 85 در سفر رئيس جمهوري به اصفهان افتتاح گرديد.. اين آزاد راه، محوري استراتژيك و كنارگذري براي اتصال شمال كشور به سمت غرب استان است و كلّ تردد بار كارخانه هاي سيمان سپاهان و اصفهان، ذوب آهن و فولاد مباركه به سمت مركز و شمال كشور از اين مسير مي گذرد.

    اين پروژه كه براي اوّلين بار درسطح كشور با مشاركت 50 درصدي بخش خصوصي به اجرا در مي آيد، در راستاي اتصال شمال به جنوب كشور بوده و طرح كلّي كشوري است كه 2500كيلومتر طول داشته و از مرز بازرگان تا بندر عباس و بندر بوشهر ادامه دارد.  از2500كيلومتر ياد شده، در حوزة استان 400كيلومتر آزادراه است و در حال حاضر نوع ارتباط جاده اي از تبريز تا اصفهان آزاد راهي است. كم شده آلودگي هاي زيست محيطي و در عين حال كاهش زمان سفر و افزايش سرعت از مزاياي اين آزاد راه است مضاف براينكه تصادفات رخ به رخ را از بين برده و باعث رشد و رونق اقتصادي مي گردد.

کد: 217
نویسنده خبر: SuperUser Account